Učilište    Mentor
| Osijek | Đakovo | Pula | Split |

Farmaceutski tehničar


OPIS POSLOVA FARMACEUTSKOG TEHNIČARA

Farmaceutski tehničar radi s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji gotovih farmaceutskih proizvoda. Posao tehničara razlikuje se, ovisno o tomu radi li u ljekarni, laboratoriju ili farmaceutskoj proizvodnji.


RADNI UVJETI

Farmaceutski tehničari zapošljavaju se u ljekarnama, laboratorijima, u proizvodnji lijekova za humanu i veterinarsku upotrebu i u kozmetičkoj proizvodnji. Rad farmaceutskog tehničara odvija se u jednoj smjeni, osim u farmaceutskoj proizvodnji, gdje se rad odvija u dvije smjene. Farmaceutski tehničari rade u zatvorenom i umjetno osvijetljenom prostoru. Rade sa supstancijama različitih svojstava, što znači da je moguća prisutnost vonjeva te dodir sa supstancijama štetnim po zdravlje. Zbog toga je u skladu s propisima zaštite na radu potrebna upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočala i maski.


UVJETI ZA UPIS

U program prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar mogu se uključiti polaznici sa prethodno završenom trogodišnjom ili četverogodišnjom srednjom stručnom ili školskom spremom.


DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS

Razredne svjedodžbe prethodno završene škole (originali) radi utvrđivanja razlikovnih i dopunskih predmeta.
Završna svjedodžba (original).
Domovnica (kopija)
Rodni list (kopija)
Osobna iskaznica (kopija)
Liječničko uvjerenje (medinica rada) u originalu.


TRAJANJE PROGRAMA

Program prekvalifikacije za stjecanje zvanja Farmaceutski tehničar traje do 15 mjeseci. Program se smije provoditi kroz redovnu odnosno konzultativno-instruktivnu nastavu.


UPIŠI PROGRAM U SLJEDEĆIM GRADOVIMA

Đakovo - Učilište Mentor - upisi u tijeku.
Osijek - Učilište Mentor - upisi u tijeku.
Split - Učilište Mentor - upisi u tijeku.
Pula - Učilište Mentor - predbilježbe u tijeku.
Rijeka - Centar cjeloživotnog učenja - upisi u tijeku.
Zagreb - Centar cjeloživotnog učenja - upisi u tijeku.


Stručni predmeti

Anatomija i fiziologija - 105 sati
Osnove zdravstvene struke - 71 sat
Uvod u laboratorijski rad - 71 sat
Opća kemija - 105 sati
Organska kemija - 105 sati
Analitička kemija - 140 sati
Biokemija - 70 sati
Farmaceutska kemija s farmakologijom - 268 sati
Medicinska mikrobiologija - 70 sati
Botanika s farmakognozijom - 201 sata
Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom - 504 sata
Kemija prehrane - 64 sata
Industrijska proizvodnja lijekova - 128 sati
Prirodna ljekovita sredstva - 35 sati


Prijave zaprimamo svakodnevno, a službeni upis obavljamo nakon objavljenog natječaja za upis.