Učilište    Mentor
| Osijek | Đakovo | Pula | Split |

Javna Nabava


PULA - 15. - 18. svibnja 2019. - 4 dana razmjena iskustava.
RADIONICA - JAVNA NABAVA

Poštovani naručitelji i ponuditelji!
Osobito nam je zadovoljstvo pozvati Vas u Pulu na dane učenja i razmjene iskustava.
Svjesni snage pojedinca kao dionika sustava, uvijek smo prema svakom polazniku naših radionica bili prilično senzibilizirani.

I dalje želimo biti ovlaštenici u sustavu u kojem polaznici nisu samo brojka i upravo zato nastavljamo tradicionalna okupljanja
na radionicama gdje ostavljamo puno prostora za kvalitetu učenja ali i dovoljno vremena za druženja dionika radionica.

S dobrim razlogom Vas vodimo što dalje od Vaših radnih mjesta i obveza, kako bi se u potpunosti mogli posvetiti edukacijama
odnosno usavršavanjima. Pri tome brinemo da ne izostajete niti dana dulje od vremena kojeg ste potrebni Vašim poslodavcima.

Iskoristite vrijeme u zdravom okruženju kroz učenje, druženje i razmjenu informacija s osobama iz istog poslovnog miljea.

Događaj uključuje 4 dana boravka - 2 dana seminara - 16 sati/bodova.

Prema dosadašnjoj dobro uhodanoj tradiciji, za Vas smo u cijenu izobrazbe uključili:
* besplatan prijevoz na izobrazbu autobusima iz Zagreba (polazak, srijeda 15.05. oko 17, 18 sati)
* besplatan smještaj u hotelu (uključen doručak, ručak i večera),
* radne materijale u tiskanom i e-obliku,
* prigodni domjenak nakon završetka izobrazbe
* USB stick s prezentacijama na dar

Događaj:
Dvodnevni program usavršavanja u trajanju od 16 sati/bodova.

Nazivi programa usavršavanja:
Pregled i ocjena ponuda i praksa DKOM-a po fazama postupka javne nabave.
Nabava građevinskih radova i inženjerskih usluga u praksi.

Planirani datum održavanja radionica:
16. i 17. svibnja 2019. / 09:00 - 16:00 sati.

Predavači (treneri) na radionicama:
Katarina Depope Radman
Nikolina Bačurin
Zlatko Hosu
Vjekoslav Bagarić

Gost predavač:
Ante Loboja, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Praksa Ministarstva u primjeni Zakona o javnoj nabavi

Mjesto održavanja radionica:
Dom hrvatskih branitelja, Pula, Dobrilina ul. 4
HODOGRAM:
Srijeda - polazak iz Zagreba u Pulu u večernjim satima (oko 17h), smještaj u hotelu
Četvrtak - doručak, seminar, pauza za ručak, seminar, večera, noćenje
Petak - doručak, seminar, pauza za ručak, seminar, večera, prigodni domjenak, noćenje
Subota - doručak, obilazak pulskih znamenitosti po želji, polazak u Zagreb


PRIJAVE U TIJEKU!Obrazac prijave za radionicu DOC:             Preuzeti ovdje

Obrazac prijave za radionicu PDF :             Preuzeti ovdje
Program radionice 16.05.2019:                   Preuzeti ovdje
Program radionice 17.05.2019:                   Preuzeti ovdje

Popunjavanjem prijavnice dajete nam (suglasnost) privolu za obradu podataka isključivo u svrhe potrebne za
organizaciju radionica te kako bi Vas u budućnosti mogli informirati o istim događanjima.


Kotizacija po sudioniku (prijevoz, smještaj, obroci te prigodni domjenak) iznosi svega 2.600,00 kuna .

Uplate se obavljaju isključivo putem transakcijskog računa PBZ-a :
IBAN: HR3323400091110199943
U poziv na broj upisuje se broj ponude, a u opis plaćanja "Troškovi seminara za (upisati ime i prezime sudionika)"

Radi ograničenog broja mjesta, molimo Vas da prijave dostavite što ranije.
Maksimalan broj prijava - 100.Učilište Mentor, ustanova za obrazovanje odraslih
A. Mihanovića 12/a, Đakovo
Marija Škrget, mag.oec, prof.
Tel : 031 822 438
Fax: 031 822 437
Mail: uciliste.mentor@gmail.com


Radujemo se zajedničkom druženju.


SPECIJALISTIČKI PROGRAM IZOBRAZBE – LICENCIRANJE

Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti raznih dionika uključenih u sustav javne nabave, radi učinkovite provedbe postupaka javne nabave na svim razinama. Specijalistički program izobrazbe (licenciranje) u području javne nabave propisani je program i provodi se u okviru 50 nastavnih sati, a sastoji se od dva dijela:
~Programa izobrazbe u području javne nabave
~Pisanog ispita

Pisani ispit provodi središnje tijelo za javnu nabavu. Pisanom ispitu može pristupiti osoba s potvrdom o završenom Programu izobrazbe. Prijava za pristupanje pisanom ispitu podnosi se putem obrasca kojeg središnje tijelo za javnu nabavu objavljuje na Portalu javne nabave.


REDOVITO USAVRŠAVANJE – SAKUPLJANJE BODOVA

Završetkom specijalističkog programa izobrazbe, položenog ispita te dobivanja certifikata, obveznik postupka javne nabave mora se redovito usavršavati. Redovito usavršavanje je dopunjavanje i usavršavanje znanja iz područja javne nabave kroz pohađanje programa usavršavanja. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata. Programe usavršavanja mogu pohađati osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave, ali i svi oni koji o javnoj nabavi žele nešto naučiti.